vrijdag, mei 25, 2018

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online magazine dat de achtergronden van de vluchtelingen en hun verhalen belicht, voorbij de waan van de dag.

Majalla wil meer begrip bevorderen tussen Nederlanders en vluchtelingen.
Bovendien wil Majalla journalisten met een vluchtelingenachtergrond een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.

Werkwijze

Majalla publiceert zo veel mogelijk artikelen uit eigen bronnen, met behulp van betrokken en nieuwsgierige correspondenten in binnen- en buitenland. Dilemma’s gaan we niet uit de weg, we zoeken ze op. Majalla ondersteunt journalisten met een vluchtelingenachtergrond bij het schrijven en publiceren in het Nederlands.

Redactie

De redactie is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een gemengd team van Nederlandse en gevluchte journalisten. Daarnaast zijn er correspondenten en freelancers in binnen- en buitenland. Voor beeld- en geluidsmateriaal maken we gebruik van camerajournalisten, fotografen, cartoonisten en geluidsmensen.

Hoofdredactie

Hoofdredacteur

Als journalist en gelukszoeker ben ik op zoek naar de mens achter de vluchteling. Over welke toekomst droomt hij of zij? En wie maakt die toekomst mogelijk? jeroenzonneveld@majalla.nl

Adjunct hoofdredacteur

Als gevluchte journalist probeer ik de kloof tussen werelden te overbruggen en mensen te verbinden. Dat doe ik via het zoeken naar en het schrijven van menselijke verhalen. In 2014 belandde ik in Nederland. Sindsdien ben ik bezig initiatieven te ontplooien om Nederlanders en vluchtelingen samen te brengen. mohammadkafina@majalla.nl

Chef redactie

Majalla heb ik als mede-oprichter opgezet omdat ik vluchtelingen een kans wil geven om hun beroep uit te oefenen, maar zeker ook omdat ik samen met hen nieuwsverhalen wil schrijven vanuit een nieuw perspectief. celinevanderburg@majalla.nl

Redactieleden

Ik heb altijd al bruggen willen slaan tussen culturen en tussen de mensen van de wereld. Ik schijf voor Majalla zodat mensen zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren en kennis kunnen maken met elkaars dromen, verwachtingen en hun vreugde en verdriet kunnen delen. someralabdallah@majalla.nl
"Gepensioneerd na levenlang werken in het onderwijs. Fotograaf. Buddy van ongedocumenteerde vluchtelingen van "We Are Here".
In Syrië heb ik 15 jaar als journalist gewerkt. Hier in Nederland wil ik goed integreren en bouw ik een nieuw leven op met een nieuw begin. Ik hoop haar mijn beroep als journalist te kunnen uitoefenen. salwazaher@majalla.nl
Ik ben een Syrische journalist, via Majalla probeer ik een brug te slaan tussen vluchtelingen en Nederlanders door artikelen te schrijven over kunst, muziek en cultuur. mayarsayedwahba@majalla.nl
Ik ben in het westen van Iran in de stad Sanandaj in 1971 geboren. Deze stad is bergachtig met koude ijzige winters en warme zomers met milde nachten. Ik heb journalistiek gestudeerd op de universiteit van Teheran. Ik werkte als journalist in verschillende kranten en tijdschriften, meestal schreef ik over literatuur en geschiedenis. Vanaf juni 2011 woon ik in Nederland. Hier wil ik als journalist bij een krant of tijdschrift werken. Ook wil ik een boek schrijven in het Nederlands.
Ik wil de lezer graag kennis laten maken met vluchtelingen, ook al is indirect, via verhalen. Als meer mensen vluchtelingen zien als mens, als individu, in plaats van als bedreigende massa, leidt dat zeker tot meer begrip en minder haat.

Gastredacteuren

 • Forough Tamimi
 • Khaled Osman
 • Hasan Alkhatib
 • Angela Poll
 • Linda Belal
 • Marlies Rothoff
 • Alhasan Fatoum
 • Joris van Venrooij
 • Ilja Willifer

Buddies

 • Rob Godfried
 • Sammia Elbakry
 • Jesper Kuin

Vertalers

 • Luca Bruls
 • Jema Zeitoun
 • Sam Assenberg
 • Muriël ten Brummelhuis

Eindredactie

 • Laura Mennen

Illustratie

Fotografie

 • Rob Godfried
 • Khalil Perro
 • Paul te Stroete

Ontwikkeling website

Online strategie

In de zomer van 2015 maakte ik als vrijwilliger kennis met vluchtelingen op de noodopvang in de Havenstraat Amsterdam. Bij Majalla kan ik mijn betrokkenheid met vluchtelingen combineren met mijn online expertise en werkzaamheden als social media expert. jorambinsbergen@majalla.nl

Vormgeving

Mariëtta Goossens
Waar een regering haar best doet om vluchtelingen te ontmoedigen om naar ons land te komen, wil ik hen graag welkom heten. Als grafisch ontwerpster en websitebouwer zet ik mijn kennis in bij het verder verspreiden van de verhalen van onze nieuwe buren. mariettagoossens@majalla.nl

Samenwerking

Majalla wordt ondersteund door onderstaande organisaties: