“W

ie in ons land komt om asiel aan te vragen, moet wachten op een officiële status om te mogen werken. Dat wachten kan soms jaren duren en in die tussentijd mag er geen (betaald) werk worden verricht. Hoe belangrijk ook voor het gevoel van eigenwaarde.
Wie wel eenmaal een officiële status heeft, zit dan ook meestal niet stil en wil een eigen inkomen verwerven. Statushouders vervullen zo heel wat vacatures, of bouwen een eigen bedrijf of winkel op. In onze reeks “Aan het werk” brengen we die werkers in beeld.

© Fotografie: Rob Godfried en Khalil Perro

1. Aminata aan het werk bij “De Waterkant”

Aminata aan het werk bij “De Waterkant”

Fotografie: © Rob Godfried

2. Amin in zijn eerste baan in Nederland

Amin in zijn eerste baan in Nederland, bij Tigris en Eufraat. Hij is nog bezig met zijn inburgeringsexamens. In Syrië was hij planner van (openbaar) vervoer, zonder internet.

Fotografie: © Rob Godfried

3. Dawits eerste baantje bij Café Restaurant “Amsterdam”

Dawits eerste baantje bij Café Restaurant “Amsterdam”

Fotografie: © Rob Godfried

4. Imad aan het werk in boekhandel Pages

Imad aan het werk in boekhandel pages

“I

k kom uit Latakia, Syrië, Ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit. Begin 2017 ben ik naar Nederland gekomen. Hier begon ik direct met vrijwilligerswerk in boekhandel Pages in Amsterdam. Ik houd van het werk in de boekhandel omdat mensen met verschillende culturen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen via hun gezamenlijke interesse voor boeken.”

Fotografie: © Khalil Pero

5. Omar Badawi aan het werk in de Hema

Omar Badawi – Aan het werk – Hema

“O

mar komt uit Syrië. Hij is daar opgeleid voor de ICT. Werkt nu bij de Hema om de voorraden in de winkel vanuit het magazijn aan te vullen. Hij is sinds 2015 in Nederland en leert nu voor zijn examen Nederlands B2. Als hij dat heeft gehaald wil hij werk in de ICT zoeken.

Fotografie: © Rob Godfried

6. Eyad Ismail, Holthaus advies

Eyad Ismail loopt stage bij Holthaus advies

“E

yad Ismail komt uit Aleppo en is drie jaar in Nederland. In Syrië werkte hij als boekhouder en accountant. Nu loopt hij stage bij Holthaus Advies (accountancy).

Fotografie: © Rob Godfried

7. Ebaa maakt cocktails in restaurant MADAM in de Amsterdam Tower

Ebaa Al Balous maakt cocktails in restaurant MADAM Amsterdam Tower

“E

baa Al Balous is 28, werkt achter de bar en maakt cocktails in restaurant MADAM in de Amsterdam Tower. Hij komt uit Damascus waar hij ook in een café werkte en is nu 3 jaar in Nederland.

Fotografie: © Khalil Pero

8. Pouria aan het werk bij hotel QO in Amsterdam

Pouria aan het werk bij hotel QO in Amsterdam

“P

ouria Mayani kwam 2,5 jaar geleden uit Iran en werkt nu als receptiemedewerker bij hotel QO in Amsterdam. In Iran haalde Pouria zijn master in finance.”

Fotografie: © Rob Godfried

9. Mahmoud al Omar kleermaker bij Suit Supply

Fotoserie aan het werk Mahmoud al Omar – kleermaker bij Suit Supply © Rob Godfied

“M

ahmoud al Omar kwam bijna 4 jaar gelden uit Aleppo in Syrië en werkt nu als kleermaker bij Suit Supply. Hij was in Syrië ook kleermaker.”

Fotografie: © Rob Godfried

10. Shatha aan het werk als matchmaker bij NewBees Zaanstad

Fotoserie aan het werk Shatha aan het werk als matchmaker bij NewBees Zaanstad. © Rob Godfied

“S

hatha Tamim kwam bijna drie jaar geleden uit Syrië en werkt nu als “matchmaker” voor NewBees in de Gemeente Zaanstad. In Saoedi-Arabië werkte zij 9 jaar als lerares Arabisch voor niet-Arabischtalige kinderen.

Fotografie: © Rob Godfried

11. Majd Dogmosh bij kaasmakerij “SHAMDAM”

Fotoserie aan het werk Majd Dogmosh – kaasmaker bij “SHAMDAM” © Rob Godfied

“M

ajd komt uit Damascus (“SHAM”), waar hij kaasmaker was. Hij is sinds oktober 2014 in Nederland en is nu kaasmaker in ZaanDAM, met een eigen Syrische kaasmakerij, genaamd “SHAMDAM”.

Fotografie: © Rob Godfried

12. Vahidullah aan het werk bij zijn rijwiel reparatiebus

Fotoserie aan het werk Vahidullah bij zijn rijwiel reparatiebus © Rob Godfied.

“V

ahidullah uit Afghanistan is sinds 2001 met vrouw en een kind in Nederland. Hij kreeg na tien jaar een status en in 2017 is hij genaturaliseerd Nederlander. In januari 2018 verwerft hij een eigen rijwielbus waarmee hij op markten staat en op afspraak reparaties aan huis uitvoert.

Fotografie: © Rob Godfried

13. Natalia aan het werk als administratief medewerkster bij Takecarebnb

Natalia aan het werk als administratief medewerkster bij Takecarebnb © Rob Godfried

“N

atalia Sallam komt uit Damascus, Syrië, heeft daar Engels gestudeerd en 12 jaar gewerkt voor de UNRWA als administratief manager. Nu loopt zij stage bij ‘Takecarebnb’ als administratief medewerkster. Zij wil na het behalen van haar taaldiploma op B2-niveau verder studeren en werken.

Fotografie: © Rob Godfried

Laat een reactie achter

Laat een opmerking achter
Vul je naam in