vrijdag, juli 23, 2021

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online magazine dat de achtergronden van de vluchtelingen en hun verhalen belicht, voorbij de waan van de dag.

Majalla wil meer begrip bevorderen tussen Nederlanders en vluchtelingen.
Bovendien wil Majalla journalisten met een vluchtelingenachtergrond een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.

Werkwijze

Majalla publiceert zo veel mogelijk artikelen uit eigen bronnen, met behulp van betrokken en nieuwsgierige correspondenten in binnen- en buitenland. Dilemma’s gaan we niet uit de weg, we zoeken ze op. Majalla ondersteunt journalisten met een vluchtelingenachtergrond bij het schrijven en publiceren in het Nederlands.

Bestuur

Bestuur:

Elizabeth Venicz
Arlette Dwarkasing
Ibrahim Abdel Fatah

Redactie

De redactie is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een gemengd team van Nederlandse en gevluchte journalisten. Daarnaast zijn er correspondenten en freelancers in binnen- en buitenland. Voor beeld- en geluidsmateriaal maken we gebruik van camerajournalisten, fotografen, cartoonisten en geluidsmensen.

Hoofdredactie

Hoofdredacteur

Avatar
Majalla heb ik als mede-oprichter opgezet omdat ik vluchtelingen een kans wil geven om hun beroep uit te oefenen, maar zeker ook omdat ik samen met hen nieuwsverhalen wil schrijven vanuit een nieuw perspectief. celinevanderburg@majalla.nl

Redactiechef

Aline Bleeker
Ik vind het belangrijk dat we de mens achter de vluchteling zien. Om hier bij Majalla aan bij te kunnen dragen, en daarbij journalisten met een vluchtelingenachtergrond de eerste stappen op de arbeidsmarkt te laten zetten, vind ik heel mooi. alinebleeker@majalla.nl

Eindredactie

Avatar
Ik wil de lezer graag kennis laten maken met vluchtelingen, ook al is het indirect, via verhalen. Als meer mensen vluchtelingen zien als mens, als individu, in plaats van als bedreigende massa, leidt dat zeker tot meer begrip en minder haat. tanja_te_beek@hotmail.com

Beeldredactie

Avatar
Gepensioneerd na een levenlang werken in het onderwijs. Fotograaf. Buddy van ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here. r.godfried@online.nl

Redactieleden

 • Saeed Al-Gariri
 • Salwa Zaher
 • Forough Tamimi
 • Nivin Baranbo
 • Yousef Khalil
 • Hamed A. Nadoshan
 • Salwan Hatem
 • Rand Alsaleh

Buddies

 • Rob Godfried
 • Jelle van der Meer
 • Varja Dijksterhuis
 • Nikki Nilwik
 • Annemiek Huijerman

Vertalers

 • Sam Assenberg
 • Janna Ondracek

Illustratie

Fotografie

Video

Initiatiefnemers

Avatar
Majalla heb ik als mede-oprichter opgezet omdat ik vluchtelingen een kans wil geven om hun beroep uit te oefenen, maar zeker ook omdat ik samen met hen nieuwsverhalen wil schrijven vanuit een nieuw perspectief. celinevanderburg@majalla.nl
Jeroen Zonneveld
Vanaf het eerste moment dat ik eind 2015 actief werd als vrijwilliger in de noodopvang aan de Havenstraat in Amsterdam, werd ik geraakt door de innerlijke kracht van vluchtelingen. Ondanks de verschrikkingen in het land van herkomst, ondanks de ontberingen tijdens de vlucht, ondanks het ontmoedigingsbeleid van de overheid en ondanks de vele obstakels voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, bleven zij geloven in een goede afloop. Dat inspireerde mij om als journalist op zoek te gaan naar de mens achter de vluchteling. Naar de toekomst waarover hij of zij droomt. Naar de obstakels en dilemma’s die daarbij overwonnen moeten worden. Naar hun ervaringen in een compleet ander land met een andere cultuur. Daarom ben ik begin 2016 gestart met het ontwikkelen van een medium voor gevluchte journalisten en daarom ben ik zo trots dat we sinds 2017 een online magazine hebben, gemaakt door een redactie die bestaat uit journalisten die hier sinds 2015 zijn komen wonen en collega’s die al hun hele leven hier wonen.
Avatar
Als gevluchte journalist probeer ik de kloof tussen werelden te overbruggen en mensen te verbinden. Dat doe ik via het zoeken naar en het schrijven van menselijke verhalen. In 2014 belandde ik in Nederland. Sindsdien ben ik bezig initiatieven te ontplooien om Nederlanders en vluchtelingen samen te brengen. mohammadkafina@majalla.nl

Ontwikkeling website & strategie

Online strategie

Avatar
In de zomer van 2015 maakte ik als vrijwilliger kennis met vluchtelingen op de noodopvang in de Havenstraat Amsterdam. Bij Majalla kan ik mijn betrokkenheid met vluchtelingen combineren met mijn online expertise en werkzaamheden als social media expert. jorambinsbergen@majalla.nl

Vormgeving

Mariëtta Goossens
Waar een regering haar best doet om vluchtelingen te ontmoedigen om naar ons land te komen, wil ik hen graag welkom heten. Als grafisch ontwerpster en websitebouwer zet ik mijn kennis in bij het verder verspreiden van de verhalen van onze nieuwe buren. mariettagoossens@majalla.nl

Communicatie

Roos Sybesma
Ik heb me bij Majalla aangesloten omdat ik geloof dat dit onlinetijdschrift een onwijs mooie manier is om mensen in Nederland dichterbij elkaar te brengen. De verhalen van vluchtelingen raken me ontzettend. Daarnaast kan ik de angst vanuit een deel van de Nederlandse samenleving naar vluchtelingen toe maar niet begrijpen. Ik denk dat Majalla een hele goede manier is om deze angst tegen te gaan en ik ben blij dat ik me hiervoor inzet!

Online strategie

Fleur Harmsen
Ik ben vrijwilliger geworden bij Majalla omdat ik het belangrijk vind om moeilijke en mooie verhalen van vluchtelingen te delen. Het haalt lezers uit hun eigen belevingswereld en geeft hen de kans om de problemen te begrijpen waar vluchtelingen mee geconfronteerd worden, maar ook om mee te gaan in het terugvinden van warmte en geluk.

Samenwerking

Majalla wordt ondersteund en werkt samen met onderstaande organisaties: