vrijdag, oktober 22, 2021

Stichting Majalla

Majalla is een stichting gevestigd te Amsterdam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69658315. Resin: 857960106.

Bestuursleden
Voorzitter: Elizabeth Venicz
Penningmeester: Henriëtte Lakmaker
Secretaris: (vacature)
Algemeen bestuurslid: Arlette Dwarkasing
Algemeen bestuurslid: Ibrahim Abdel Fatah

Beloningsbeleid
Het stichtingsbestuur heeft geen recht op een beloning of enige vorm van bezoldiging voor de werkzaamheden verricht in het kader van het bestuur.

Beleidsplan

Majalla.nl is een sociaal initiatief waar Nederlandse en gevluchte journalisten samen werken om meer begrip te kweken tussen Nederlanders en vluchtelingen door middel van publicaties. De komende drie jaar hebben we verschillende doelstellingen om onze maatschappelijke stichting gestructureerd en georganiseerd te laten groeien. Lees het in ons beleidsplan:

Jaarverslag 2019

Hier vind je het jaarverslag dat ingaat op de activiteiten van Majalla uit 2019.

Jaarverslag 2017 - 2018

De website www.majalla.nl is sinds 1 april 2017 live. Vandaar dat dit eerste jaarverslag ingaat op de activiteiten van Majalla uit 2017 - 2018.

Jaarrekening 2019

Hier vind je de jaarrekening van Stichting Majalla van het boekjaar 2019.

Jaarrekening 2018

De Stichting Majalla is opgericht in september 2017 het eerste boekjaar liep tot en met 31 december 2018.